TRUST- Why we Need It?

שתף פוסט זה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כאשר נשאל איל הנפט האגדי Paul Getty מדוע הוא מחזיק את כל נכסיו בנאמנות ולא מעבירם ישירות לילדיו ענה הוא:

I want to leave my children enough money so that they can do anything, but not so much that they do nothing.

דבריו של Getty, ממחישים בצורה מובהקת את אחת הסיבות העיקריות לקיומה של נאמנות.

אז מהי נאמנות ה TRUST – הוא מושג משפטי. זו היא מערכת של יחסים משפטיים לפיהם מייסד הנאמנות, (הנקרא באנגלית- Settlor) מעביר בעלות בנכסיו לידי נאמן (Trustee) ומעניק לנאמן זכויות לפעול בנאמנות על פי כתב נאמנות ובהתאם לחוק.

כיצד מחזיק הנאמן את הנכסים?

בחלק ממדינות העולם אין הנאמנות מוכרת כאישיות משפטית היכולה להחזיק, לרכוש ולמכור נכסים. כדי לפתור את בעיית החזקת הנכסים נוהגים הנאמנים לרשום חברה שמניותיה מוחזקות בידי הנאמנים עבור הנאמנות. חברה זו מנוהלת על ידי הנאמנים ומשמשת כחברה להחזקת נכסי הנאמנות. חברה מסוג זה קיימת במקומות שונים בעולם ואף מוגדרת היא חוקי המס של ישראל כ”שקופה” לצרכי מיסוי כלומר, מתעלמים מקיומה.

מי רשום כבעל חשבון הבנק?

אם נכסי הנאמנות הם כספים או נכסים פיננסים, תפתח החברה חשבון בבנק ותחזיק בו את נכסי הנאמנות. מבחינתו של הבנק, החברה תהיה ה”לקוח” ואין הוא צריך להיות מעונין במבנה המשפטי המחזיק במניות החברה. יחד עם זאת, ידרוש הבנק את זיהוי הלקוח לצרכים הקשורים למלחמה בהלבנת הון. ראוי לציין שהמידע על זהות האיש מאחורי החברה יישמר בבנק בסודיות.

קיימות מדינות שהבולטת שבהן ליכטנשטיין, בהן החוק המקומי מכיר באישיות המשפטית של הנאמנות ובמבנים משפטיים מסוימים וניתן לרשום על שמה נכסים, לפתוח חשבון בנק ואין צורך בהקמת חברה להחזקת נכסי הנאמנות.

עד לפני כעשור, היה מוסד הנאמנות מוכר בישראל רק לאוכלוסייה מצומצמת מאוד. הסיבות לכך רבות ונבעו בעיקר מבעיות אובייקטיביות, בעיות התלויות בתרבות ובעיות מיסוי כלומר, סביבת מיסוי לא ודאית שנבעה מתוך תפיסה שלטונית כי לנאמנות שימוש אחד והוא העלמת מס.

כיום שונתה התפיסה בעולם ובישראל וככול שהעולם מתקדם כך גם עולם הנאמנויות שכבר מזמן לא נחשבות עוד לכלי להעלמת מס בלבד.

מאמרים נוספים

Distribution of inheritance-It is important to plan ahead

אבדן של אדם קרוב הוא טרגדיה משפחתית קשה. אנשים רבים אשר עוברים את תהליך ההעברה הבין-דורית של נכסי הנפטר, מתקשים רגשית לבחון את ההשלכות המס

Prenuptial agreement- not on paper alone

פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון לגבי “זניחתו” של הסכם ממון מעלה שאלות רבות באשר לבני-זוג אשר תכננו הפרדה רכושית מלאה ביניהם. כיצד הפסיקה החדשה

יצירת קשר